ترامیت میان دو آب

ترامیت میان دو آب

350,000 تومان

سنگ های ترامیت را میتوان برای نما و هم برای کف نیز استفاده کرد و قیمت این نوع سنگ ها بسیار مناسب است

توضیحات

ترامیت سفید بوکان

جهت استفاده در نمای ساختمان های مدرن