تراورتن عباس آباد درجه یک

تراورتن عباس آباد درجه یک

500,000 تومان

تراورتن عباس آباد درجه یک

موجود در انبار سنگ پایتخت

قیمت اسثنایی متر مربعی 500 هزار تومان

توضیحات

تراورتن عباس آباد درجه یک

بدون چسب و کوره

موجود در انبار سنگ پایتخت