توضیحات

دهبید 80*80 انگورک

  • در 4سورت مختلف
  • حدود 1000 متر