سنگ تراورتن سیلور تکاب

سنگ تراورتن سیلور تکاب

تراورتن سیلور و دودی طلایی تکاب

•مناسب برای نمای بیرونی و داخلی . لابی. کنار آسانسور . دور استخر…
•در سرت های مختلف
•بی موج و موجدار

توضیحات

سنگ تراورتن سیلور تکاب

  • مناسب برای نمای بیرونی و داخلی . لابی. کنار آسانسور . دور استخر…
  • در سرت های مختلف
  • بی موج و موجدار