سنگ چینی نی ریز

سنگ چینی نی ریز

175,000 تومان

سنگ چینی نی ریز 30*50

مناسب جهت کف پارکینگ و آشپزخانه های صنعتی

دسته:

توضیحات

سنگ چینی نی ریز 50 *30

مناسب جهت پارکینگ و آشپزخانه های صنعتی