توضیحات

مرمریت جوشقان

  • 80 درصد شمش
  • جهت راه پله و پارکینگ