توضیحات

مرمریت مهکام

  • جهت لابی و جلوی آسانسور
  • قد و پای بلند
  • ساب و برش عالی
  • جهت اطلاع قیمت با شماره زیر تماس بگیرید
  • 09123472351 آقای معمارنیا