توضیحات

مرمریت گالکسی لاین

  • سوپر
  • اره بر
  • جهت لابی . جلوی اسانسور و راه پله و پارکینگ